Vzhledem k aktuální situaci je nyní možné platit pouze bezhotovostně. Děkujeme za pochopení.
Neohodnoceno

H2O OXI PURE

(TEKUTÁ OXIDACE VODY PRO BAZÉNY A VÍŘIVKY)

Varianta
Můžeme doručit do:
14.4.2020 14.4.2020 Zvolte variantu
Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: 128/1 L 128/5 L Zvolte variantu
Značka: H2O COOL
129 Kč 321 Kč od 129 Kč –50 % 65 Kč 161 Kč od 65 Kč 53,72 Kč bez DPH 133,06 Kč bez DPH od 53,72 Kč bez DPH
Kategorie: Bazény a vířivky
41 oxi pure 1l
Akce
129 Kč 321 Kč od 129 Kč –50 %

Je tekutá oxidace vody pro domácí ( kryté i nekryté) bazény a vířivky. Má výrazný a  dlouhodobý účinek. Je vhodná i pro dětské bazény.

Bezbarvá kapalina, která nevykazuje zápach. Má výborné oxidační vlstnisti díky kterým dodává vodě potřebný kyslík. Přípravek obsahuje peroxid vodíku.

Dávkování:

  • Startovací dávka 150 ml/ 1m3 ) 1 000l)
  • Pravidelná dávka každých 5-7 dnů 50 ml/ 1m3 ( 1 000l)
  • Šoková dávka 300 ml/ 1 m3 ( 1 000 l)
 
Bezpečnost a první pomoc:
GHS05-55FGHS07-55F
 
Signální slovo:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P261 Zamezte vdechování plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: