S účinností ode dne 17.08.2020 je výhradním distributorem výrobků H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenské trhu společnost SILCO Slovenská republika s.r.o., která zároveň převzala provozování e-shopu na stránce www.h2o-cool.sk.

Zakalená voda v bazénu

Příčina: Nízké nebo vysoké pH, Velký výskyt bakterií, Rozptýlení jemných mechanických nečistot, Rozptýlení organických sloučenin, Nadměrné dávkování přípravku H2O FLOCK, Snížená funkce filtračního zařízení

Řešení: Hodnotu pH upravte pomocí přípravku pH+ a pH-, Aplikujte přípravek H2O POOL (dvojnásobná dávka), Aplikujte přípravek H2O FLOCK, Aplikujte šokovou dávku přípravku H2O OXI, Po dobu 24 hodin nechte zapnutý filtr, Filtr proplachujte po dobu alespoň15 minut. V případě potřeby vyměňte pískovou náplň.