FAQ

Alergie na chlór

Alergie na chlór či přecitlivost na chlor se může vyznačovat těmito příznaky: dušnost, kašel, zúžení průdušek, vyrážka, atd. Všude, kde se dochází ke kontaktu s volným chlorem (např. jako dezinfekcí v bazénu či čistících prostředcích), existuje riziko vzniku chloraminů a jeho negativního působení na lidský organismus.
Nejvhodnější obranou je využití čistících a dezinfekčních prostředků bez chlóru.

PROČ VZNIKÁ ALERGIE NA CHLOR?
Chlor je jedna z nejdráždivějších přírodních látek. Je to důsledkem jeho vysoké reaktivity, díky které vytváří širokou paletu sloučin, přičemž nejrozšířenější sloučeninou chloru je chlorid sodný NaCl. Tato látka je zcela neškodná a nám důvěrně známá jako obyčejná jedlá sůl, kterou používáme při vaření. Chlor se ovšem vyskytuje také v silných kyselinách (např. kyselina chlorovodíková), rozpouštědlech skupiny PCB (polychlorované bifenyly) a v neposlední řadě také jako tzv. chloraminy.

Chloraminy jsou deriváty amoniaku, kde je nahrazen libovolný počet atomů vodíku chlorem (vzniká tak NH2Cl, NHCl2 nebo NCl3) a vznikají při kontaktu volného chloru s organickými látkami. S chloraminy se setkáme především v kohoutkové vodě, bytové i bazénové chemii, přičemž jsou s nimi spojeny některé zdravotní problémy. V krátkodobém působení vyvolávají alergické reakce např. známé pálení oční nebo nosních sliznic po koupání v bazénu.

Dlouhodobé vystavování chloraminům může mít navíc za následek rozvoj alergie na chlor a chlorové sloučeniny.

Černé skvrny na dně a stěnách bazénu

Příčina: voda je napadena černými řasami

Řešení: zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Aplikujte přípravek H2O OXI a posléze H2O POOL (dvojnásobná dávka). Při aplikaci dodržujte dávkovaní uvedené na etiketách výrobků. Po 24 hodinách přidejte přípravek H2O FLOCK. Dno a stěny bazénu poté mechanicky vyčistěte.

Ekologické čistící prostředky

Ekologické bezchlórové čistící prostředky určené pro domácnost i veřejný sektor H2O COOL jsou založené na aktivních polymerech, které dokáží zastoupit dezinfekční účinek chloru a bez rizika tvorby škodlivých chloraminů. Produkty H2O COOL jsou zcela nezávadné i při dlouhodobém používání a to i pro děti a zvířata (veterinární kliniky).

Jsou charakteristické silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým, protizápachovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu).

Výrobky H2O COOL nezpůsobují alergii na chlor a vynikají širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a proti kvasinkovým.

Chlor ve vodě a čistících prostředcích

Chlor je jedna z nejdráždivějších přírodních látek. Je to důsledkem jeho vysoké reaktivity, díky které vytváří širokou paletu sloučin, přičemž nejrozšířenější sloučeninou chloru je chlorid sodný NaCl. Tato látka je zcela neškodná a nám důvěrně známá jako obyčejná jedlá sůl, kterou používáme při vaření. Chlor se ovšem vyskytuje také v silných kyselinách (např. kyselina chlorovodíková), rozpouštědlech skupiny PCB (polychlorované bifenyly) a v neposlední řadě také jako tzv. chloraminy.

Chloraminy jsou deriváty amoniaku, kde je nahrazen libovolný počet atomů vodíku chlorem (vzniká tak NH2Cl, NHCl2 nebo NCl3) a vznikají při kontaktu volného chloru s organickými látkami. S chloraminy se setkáme především v kohoutkové vodě, bytové i bazénové chemii, přičemž jsou s nimi spojeny některé zdravotní problémy. V krátkodobém působení vyvolávají např. známé pálení oční nebo nosních sliznic po koupání v bazénu.

Dlouhodobé vystavování chloraminům může mít navíc za následek rozvoj alergie na chlor a chlorové sloučeniny.

Alergie či přecitlivost se může vyznačovat těmito příznaky: dušnost, kašel, zúžení průdušek, vyrážka, atd. Všude, kde se dochází ke kontaktu s volným chlorem (např. jako dezinfekcí v bazénu či čistících prostředcích), existuje riziko vzniku chloraminů a jeho negativního působení na lidský organismus.

Koroze kovových částí

Příčina: voda má nízké pH

Řešení: zkontrolujte pH a v případě nutnosti jej upravte na požadovanou hodnotu

Mléčně bílá voda

Příčina: vysoký výskyt iontů vápníku a hořčíku

Řešení: zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Aplikujte přípravek H2O OXI. Po 24 hodinách přidejte odstraňovač kovů. Nejméně po 48 hodinách přidejte přípravek H2O FLOCK. Jako preventivní opatření doporučujeme přidat také stabilizátor tvrdosti.

Průzračně hnědá voda

Příčina: pravděpodobně vysoká koncentrace železa nebo manganu

Řešení: zkontrolujte pH a při zapnuté filtraci aplikujte přípravek H2O OXI. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách aplikujte přípravek H2O FLOCK. Při aplikaci dodržujte dávkovaní uvedené na etiketách výrobků.

Smaragdově zelená voda

Příčina: odumřelé řasy plavou na hladině a nelze je odfiltrovat

Řešení: dle návodu na etiketě aplikujte přípravek H2O FLOCK. Část vyvločkovaných řas zachytí filtr. Vločky vysrážené na dně bazénu vysajte bazénových vysavačem.

Usazování vodního kamene

Usazování vodního kamene na stěnách, schůdkách a dně bazénu

Příčina: vysoký výskyt iontů vápníku a hořčíku, které se z vody srážejí v podobě vodního kamene

Řešení: zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Dle návodu na etiketě aplikujte přípravek H2O OXI. Poté přidejte odstraňovač kovů a nepřetržitě filtrujte. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách přidejte H2O FLOCK. V případě nutnosti celý postup zopakujte.

V případě, že se nepodaří vodní kamen odstranit výše popsaným způsobem, je nezbytné jej po úplném vypuštění bazénu a s použitím přípravku na odstraňování vodního kamene vodní odstranit na začátku další sezóny.

Voda nemá jiskru, není čirá

Příčina: voda je nedostatečně prokysličená

Řešení: zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Aplikujte přípravek H2O OXI a H2O FLOCK. Při aplikaci dodržujte dávkovaní uvedené na etiketách výrobků.

Výskyt řas v bazénu

Výskyt řas může způsobit zelené, hnědé nebo nažloutlé zbarvení vody s kluzkým nebo mazlavým povlakem na dně a stěnách bazénu. Obvykle jej doprovází nepříjemný zápach vody.

Příčina: vysoké pH, vysoká teplota vody, dešťová voda v bazénu nebo pyly v ovzduší.

Řešení: první den aplikujte přípravek H2O POOL (dvojnásobná dávka), druhý den H2O OXI a následně H2O FLOCK. Při aplikaci dodržujte dávkování uvedené na etiketách výrobků a zkontrolujte, zda je zapnuta filtrace. Odumřelé řasy zachytí filtr. Zbylé řasy odstraňte bazénovým vysavačem.

Zakalená voda v bazénu

Příčina: Nízké nebo vysoké pH, Velký výskyt bakterií, Rozptýlení jemných mechanických nečistot, Rozptýlení organických sloučenin, Nadměrné dávkování přípravku H2O FLOCK, Snížená funkce filtračního zařízení

Řešení: Hodnotu pH upravte pomocí přípravku pH+ a pH-, Aplikujte přípravek H2O POOL (dvojnásobná dávka), Aplikujte přípravek H2O FLOCK, Aplikujte šokovou dávku přípravku H2O OXI, Po dobu 24 hodin nechte zapnutý filtr, Filtr proplachujte po dobu alespoň15 minut. V případě potřeby vyměňte pískovou náplň.

12 položek celkem