S účinností ode dne 17.08.2020 je výhradním distributorem výrobků H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenské trhu společnost SILCO Slovenská republika s.r.o., která zároveň převzala provozování e-shopu na stránce www.h2o-cool.sk.
17 hodnocení

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

(ANTIBAKTERIÁLNÍ A VIRUCIDNÍ GEL NA RUCE)

Varianta
Můžeme doručit do:
3.3.2021 3.3.2021 3.3.2021 3.3.2021 3.3.2021 Zvolte variantu
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: 92/0-5 92/1L 92/3L 92/5L 92/50 Zvolte variantu
Značka: H2O COOL
199 Kč 229 Kč 579 Kč 979 Kč 79 Kč od 79 Kč 164,46 Kč bez DPH 189,26 Kč bez DPH 478,51 Kč bez DPH 809,09 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH od 65,29 Kč bez DPH
Kategorie: Domácnost
39 disiclean antibacterial gel 0 05l
Akce Novinka

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní a virucidní účinností.

Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Bezpečnost a první pomoc

GHS02-55F

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: