Upozornění: Objednávky, které přijdou v období od 19. 12. 2019 do 10. 1. 2020 budou odeslány až 13. 1. 2020. Děkujeme za pochopení tým H2O COOL.
Neohodnoceno

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

(ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL NA RUCE)

Varianta
Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Skladem (> 10 ks) Zvolte variantu
Kód: 92/0-5 92/1 L 92/3 L 92/5 L 92/50 92/10 92/25 Zvolte variantu
99 Kč 169 Kč 409 Kč 659 Kč 49 Kč 1 299 Kč 3 199 Kč od 49 Kč 81,82 Kč bez DPH 139,67 Kč bez DPH 338,02 Kč bez DPH 544,63 Kč bez DPH 40,50 Kč bez DPH 1 073,55 Kč bez DPH 2 643,80 Kč bez DPH od 40,50 Kč bez DPH
Kategorie: Domácnost
39 disiclean antibacterial gel 0 05l
Akce Novinka

ANTIBAKTERIÁLNÍ GEL NA RUCE 

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností.

Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: