S účinností ode dne 17.08.2020 je výhradním distributorem výrobků H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenské trhu společnost SILCO Slovenská republika s.r.o., která zároveň převzala provozování e-shopu na stránce www.h2o-cool.sk.
1 hodnocení

disiCLEAN SURFACE non-foaming

 (DEZINFEKCE S ODMAŠŤOVACÍ SCHOPNOSTÍ)

 

Varianta
Můžeme doručit do:
21.4.2021 21.4.2021 21.4.2021 Zvolte variantu
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: 110/1L 110/3L 110/5L Zvolte variantu
Značka: H2O COOL
279 Kč 719 Kč 1 186 Kč od 279 Kč 230,58 Kč bez DPH 594,21 Kč bez DPH 980,17 Kč bez DPH od 230,58 Kč bez DPH
Kategorie: Veřejné prostory

Polymerový bezchlorový vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek disiCLEAN SURFACE non-foaming je určený pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku – baktericidním, virucidním, fungicidním a protiskvasinkovým.

Dávkování:

Běžné dávkování: 30 – 50 ml / 10 litrů vody 

Při vysokém znečištění: 50 – 150 ml / 10 litrů vody


Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

GHS07-55FGHS09-55F

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky;
2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

Účinná látka:  Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 


Bezpečnostní list ke stažení zde

 

 

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
MS Avatar autora dotaz 9.4.2020 10:18
Dobrý den, je tato dezinfekce vhodná do rozprašovače? Dá se použít na rozprašování např. na chodbách? Zůstává po ní nějaká špína nebo film na hladkých površích? prosím o info. Díky. Michal Starý
Odpovědět