19 hodnocení

H2O SPA CLEANER

(ČISTIČ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ VÍŘIVEK)

Varianta
Můžeme doručit do:
18.4.2024 18.4.2024 18.4.2024 Zvolte variantu
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: 701101 701103 701105 Zvolte variantu
Značka: H2O COOL
399 Kč 1 070 Kč 1 595 Kč od 399 Kč 329,75 Kč bez DPH 884,30 Kč bez DPH 1 318,18 Kč bez DPH od 329,75 Kč bez DPH
Kategorie: Bazény a vířivky

H2O SPA CLEANER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek určený zejména pro čištění vířivkových a perličkových van v provozech jak BALNEO a lázeňských, tak i pro čištění stěn a přepadových žlábků WELLNESS vířivek.Výborně odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru.

Bezpečnost a první pomoc

NEBEZPEČÍ 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+ P361+ P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+ P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate.

Bezpečnostní list ke stažení zde
 
 
Nevyplňujte toto pole:
IP Avatar autora Spa cleaner 7.11.2021 09:26
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda po použití spa cleaner ve swim spa je nutné s výměnu vody, měnit i písek ve filtraci?dekuji
Odpovědět
IP Avatar autora Spa cleaner 7.11.2021 09:26
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda po použití spa cleaner ve swim spa je nutné s výměnu vody, měnit i písek ve filtraci?dekuji
Odpovědět