22 hodnocení

H2O WHIRLPOOL

(BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE PRO VÍŘIVKY)

Varianta
Můžeme doručit do:
18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 Zvolte variantu
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Kód: 700501 700503 700505 Zvolte variantu
Značka: H2O COOL
545 Kč 1 554 Kč 2 184 Kč od 545 Kč 450,41 Kč bez DPH 1 284,30 Kč bez DPH 1 804,96 Kč bez DPH od 450,41 Kč bez DPH
Kategorie: Bazény a vířivky

H2O WHIRLPOOL je novodobý polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody u všech druhů vířivek. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Bezpečnost a první pomoc
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka:  alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní list ke stažení zde

Návod ZDE

Nevyplňujte toto pole:
RJ Avatar autora Whirlpool mix 17.3.2020 18:39
Jak toto používat s ostatními přípravky dnes používám, OXI pure + H2O OXi
Odpovědět