Seminář H2O Future Solutions

Dne 25.4.2012 proběhl odborný seminář společnosti H2O Future Solutions v Brně.

Přednášející z vedení společnosti představili nejprve přednosti a unikátnost bezchlórové dezinfekce postavené na schopnostech "chytrého" polymeru.