S účinností ode dne 17.08.2020 je výhradním distributorem výrobků H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenské trhu společnost SILCO Slovenská republika s.r.o., která zároveň převzala provozování e-shopu na stránce www.h2o-cool.sk.

Seminář H2O Future Solutions

Dne 25.4.2012 proběhl odborný seminář společnosti H2O Future Solutions v Brně.

Přednášející z vedení společnosti představili nejprve přednosti a unikátnost bezchlórové dezinfekce postavené na schopnostech "chytrého" polymeru.