S účinností ode dne 17.08.2020 je výhradním distributorem výrobků H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenské trhu společnost SILCO Slovenská republika s.r.o., která zároveň převzala provozování e-shopu na stránce www.h2o-cool.sk.

Usazování vodního kamene

Usazování vodního kamene na stěnách, schůdkách a dně bazénu

Příčina: vysoký výskyt iontů vápníku a hořčíku, které se z vody srážejí v podobě vodního kamene

Řešení: zkontrolujte pH a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. Dle návodu na etiketě aplikujte přípravek H2O OXI. Poté přidejte odstraňovač kovů a nepřetržitě filtrujte. Po 48 hodinách přidejte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách přidejte H2O FLOCK. V případě nutnosti celý postup zopakujte.

V případě, že se nepodaří vodní kamen odstranit výše popsaným způsobem, je nezbytné jej po úplném vypuštění bazénu a s použitím přípravku na odstraňování vodního kamene vodní odstranit na začátku další sezóny.